Szkolenia

KURS AKUPUNKTURY KLASYCZNEJ 2024/2025 - CZĘŚĆ I

Intensywny kurs (16 spotkań 2-dniowych) obejmujący zajęcia praktyczne (praca z pacjentami!) oraz teorię do samodzielnego studiowania. Intensywna nauka badania pulsu już od pierwszego spotkania.


KURS AKUPUNKTURY KLASYCZNEJ STEMS & BRANCHES część I

+ dostęp do wszystkich materiałów plaformy edukacyjnej akademii shifen na rok


System Akupunktury Stems&Branches, który stosuję na co dzień od ponad 10 lat pozwala na precyzyjny dobór punktów akupunkturowych, który uwarunkowany jest nie tylko chorobą występującą u pacjenta, ale przede wszystkim jego naturalnymi, urodzeniowymi predyspozycjami człowieka. Dlatego właśnie, ta sama choroba u różnych ludzi będzie leczona zupełnie inaczej. Dzięki temu systemowi akupunktury efekty pojawiają się po każdym zabiegu, pacjent szybciej zdrowieje, a co najważniejsze energia człowieka wyrównuje się na wszystkich poziomach: fizycznym, psychicznym, mentalnym, emocjonalnym…

Jeśli chciałbyś zobaczyć jak wyglądają moje wykłady, to zapraszam do obejrzenia nagrań pierwszego z czterech dni kursu online „Stems and Branches”.

Po zakończeniu kursu będziesz mógł skutecznie praktykować akupunkturę, wykorzystując precyzyjną diagnostykę energii pacjenta. W przeciwieństwie do akupunktury proponowanej w podręcznikach do TCM, gdzie dobór punktów jest dość przypadkowy i chaotyczny, w systemie Stems&Branches każdy zabieg jest „szyty na miarę”.

Wykorzystujemy w tym celu diagnozę z pulsu oraz znajomość tendencji energetycznych człowieka, które określane są na podstawie wykresu urodzeniowego.

Nauczę Cię obu tych umiejętności. Nauczę Cię akupunktury, jaką codziennie wykorzystuję w gabinecie!

Kurs podzieliłem na 2 części:

1.   Teoria i Praktyka – 10 spotkań. W tej części nauczysz się rzetelnego rzemiosła. Wyznaczania energii urodzeniowej, diagnozy z pulsu, analizy energetycznej człowieka, spersonalizowanych zaleceń dotyczących 4 poziomów energetycznych, tworzenia stategii terapii i oczywiście tworzenia kombinacji akupunkturowych „szytych na miarę”.

Mógłbyś zakończyć edukację na tym etapie, ponieważ poznasz wszystko co jest potrzebne do wykonywania skutecznej akupunktury, ale…

2.   Intensywna Praktyka – 6 spotkań. W tej części czas poświęcimy tylko i wyłącznie na pracę z pacjentami, analizę wykresów urodzeniowych, interpretację tendencji urodzeniowych, leczenie…. czyli jak w gabinecie.

Wieloletnie obserwacje rozmaitych kursów skłoniły mnie do stworzenia programu kursu, w którym główną ideą będzie przede wszystkim praktyka, ponieważ to ona buduje kwalifikacje, a nie teoria, którą można zdobyć nawet bez kontaktu z nauczycielem.

Dlatego też, teorię na zajęcia w przeważającej większości będziecie przyswajać przed zajęciami. Dlatego też, postanowiłem każdemu uczestnikowi przyznać dostęp do nagranych już szkoleń na platformie akadmeia.shifen.pl (wartość szkoleń to ok 10 tys. zł).

AKADMIA ONLINE SHIFEN:

 • KOMPLETNY KURS AKUPUNKTURY KLASYCZNEJ STEMS & BRANCHES
 • STRUKTURA ENERGETYCZNA MERIDIANÓW
 • ZEGAR NARZĄDÓW W 3 ODSŁONACH
 • KTO TU RZĄDZI? EMOCJE WG MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
 • TRYGRAMY W PRAKTYCE AKUPUNKTURY
 • MERIDIANY DYWERGENTNE
 • 4 EMANACJE
 • MERIDIANY I PUNKTY LUO W PRAKTYCE
 • AKUPUNKTURA - PUNKTY WZMACNIAJĄCE I REDUKUJĄCE
 • DIAGNOZA Z PULSU KROK PO KROKU - 12 POZYCJI
 • KURS PŁASZCZ ŚCIĘGNISTO-MIĘŚNIOWY

CEL

Celem nadrzędnym każdego szkolenia powinien być dojrzały i kompetentny absolwent. I taki właśnie jest cel tego szkolenia!
Podstawą pracy akupunkturzysty jest diagnoza z pulsu, której każdy może się tego nauczyć, jest to tylko kwestią właściwego prowadzenia i praktyki. Na ten aspekt diagnozy będę kładł szczególny nacisk. Bo wiem, że skuteczność akupunktury zależy właśnie od tej umiejętności.
Mam nadzieję, że kurs ten da wszystkim uczestnikom solidne podstawy do dalszego rozwoju w tej cudownej sztuce leczenia.
Zapraszam!

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW:

W pierwszej części kursu uczestniczy max 20 osób.

Druga część to 5 spotkań kiedy to tylko i wyłącznie pracujemy z pacjentami. Dlatego grupa zostanie podzielona na 2 podgrupy 10 osobowe, z którymi będę spotykał się osobno.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie wyższego wykształcenia w jednym z kierunków medycznych. W przypadku jego braku, zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

TEORIA & PRAKTYKA:

Każdy z uczestników otrzyma dostęp do wszystkich szkoleń online platformy szkoleniowej akademia.shifen.pl, dzięki czemu będzie mógł się przygotować do zajęć. To zaoszczędzi nam dużo czasu, który przeznaczymy przede wszystkim na naukę badania pulsu, analizę wykresów urodzeniowych (Stems&Branches), analizę pacjenta, tworzenie strategii terapeutycznej i w końcu na dobór spersonalizowanych punktów akupunkturowych

Część I Kursu – 10 spotkań, podczas których otrzymacie solidne podstawy akupunktury klasycznej. Zarówno teoretyczne, jak i praktyczne – badanie pulsu, analiza energii człowieka w oparciu o teorię 10 Niebiańskich Pni i 12 Ziemskich Konarów, stworzenie kombinacji punktów akupunkturowych „szytych na miarę”.

Część II Kursu – 6 spotkań przeznaczonych tylko na leczenie akupunkturą pacjentów „z zewnątrz” oraz naukę i analizę wykresów urodzeniowych wraz ze zindywidualizowanymi zaleceniami.

Podczas ostatniego spotkania zostanie przeprowadzony egzamin końcowy.


KONTROLA JAKOŚCI:
W trakcie kursu uczestnicy będą musieli zaliczyć „wejściówki”. Każdy kursant będzie zobligowany do przygotowania się do zajęć, tak żeby maksymalnie wykorzystać czas na zajęcia praktyczne.

Podczas ostatniego, 16 spotkania przeprowadzę trójstopniowy egzamin końcowy, po zdaniu którego akupunkturzysta będzie rekomendowany pacjentom tak jak każdy inny członek   zespołu SHIFEN.

HARMONOGRAM:

CZĘŚĆ I

Spotkanie I: 11 - 12 marca 2024           

Spotkanie II: 8 - 9 kwietnia 2024          

Spotkanie III: 13 - 14 maja 2024      

Spotkanie IV: 10 - 11 czerwca 2024         

Spotkanie V: 9 - 10 września 2024         

Spotkanie VI: 14 - 15 października 2024

Spotkanie VII: 4 - 5 listopada 2024

Spotkanie VIII: 2 - 3 grudnia 2024

Spotkanie IX: 13 - 14 stycznia 2025

Spotkanie X: 10 - 11 lustego 2025

CZĘŚĆ II - GRUPA I

Spotkanie XI: 10 - 11 marca 2025            

Spotkanie XII: 12 - 13 maja 2025          

Spotkanie XIII: 8 - 9 września 2025      

Spotkanie XIV: 3 - 4 listopada 2025         

Spotkanie XV: 12 - 13 stycznia 2026         

Spotkanie VI: 9 marca 2026 EGZAMIN!!!

CZĘŚĆ II - GRUPA II

Spotkanie XI: 7 - 8 kwietnia 2025            

Spotkanie XII: 9 - 10 czerwca 2025          

Spotkanie XIII: 13 - 14 października 2025      

Spotkanie XIV: 8 - 9 grudnia 2025         

Spotkanie XV: 9 - 10 lutego 2026         

Spotkanie VI: 9 marca 2026 EGZAMIN!!!

INWESTYCJA (CZĘŚĆ I KURSU): 15000zł

Cena dotyczy uczestnictwa w pierwszej części kursu (10 spotkań)

Wynagrodzenie za kurs podzielone jest na 3 części po 5000zł. Zadatek w wysokości 5000zł wpłącany jest na poczet pierwszej części wynagrodzenia na uczestnictwo w kursie.

PROGRAM CAŁEGO KURSU:

CZĘŚĆ I dla 20 osób - TEORIA Z PODSTAWAMI PRAKTYKI


SPOTKANIE I
 
Wyjaśnienie idei Yin & Yang (aktywność & doświadczanie). 4 Emanacje & 5 elementów w praktyce akupunkturzysty.


Rodzaje energii.

Człowiek jako chmura energetyczna wymagająca wyrównania.
 
Wyzwania życiowe - Czym jest Niedobór Qi? Jak go leczyć akupunkturą? Jaka jest rola zaleceń ogólnych i tych spersonalizowanych?
 
Struktura meridianów ich rodzaje i funkcje.
 
Energia urodzeniowa WSTĘP - “Stems and Branches”
 
10 Wielkich Ruchów Niebios - 5 elementów - Cykle Sheng i Ke w praktyce.
 
Charakterystyka 5 elementów. Zalecenia życiowe zgodne z zaburzeniami 5 elementów.
 
Puls - Wstęp - Praktyka
 
TECHNIKA NAKŁUWANIA/STYMULACJI PUNKTÓW - AKUPUNKTURA & AKUPRESURA
 
SPOTKANIE II
 
PACJENT - CHMURA ENERGETYCZNA. Syndromy - Nadmiarowe i Niedoborowe. 8 zasad, 4 równoważnie.

Prawo akcji - reakcji.
 
Relacja Poziomu 10 Niebiańskich Pni i 12 Ziemskich Konarów. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na organizm.
 
Omówienie transformacji energii na poziomie Pni i Konarów i jej manifestacja w zdrowiu i chorobie.
 
SHEN - Qi - JING - Podział energii na 3 (ciało, twarz, język, puls).
 
Badanie pulsu - Cun, Guan, Chi & Puls Shen/Qi/Jing - Praktyka.
 
Grupy punktów akupunkturowych - funkcje i zastosowanie w praktyce.
 
SPOTKANIE III
 
12 ZIEMSKICH KONARÓW:
 
a/. Wyjaśnienie pojęć
 
b/. Opis cyklu transformacji Qi na poziomie Ziemskim
 
c/. Manifestacja 12 Ziemskich Konarów w życiu codziennym
 
d/. Relacje pomiędzy poszczególnymi konarami, czyli interakcja 12 meridianów
 
e/. Analiza 3 grup meridianów szczególnie z sobą połączonych - na podstawie analiza tła energetycznego, czyli Heksagramów lustrzanych i odwróconych
 
f/. Wyznaczania energii na podstawie daty urodzenia - wyznaczanie wyzwań życiowych
 
e/. spersonalizowane zalecenia dla pacjenta
 
Badanie pulsu - 12 pozycji.
 
Punkty akupunkturowe oddziaływujące na Ziemskie Konary.
 
Praca z pacjentami.
 
SPOTKANIE IV
 
Najważniejsze punkty akupunkturowe meridianów Yang.
 
Nauka lokalizacji punktów. Praktyka stymulacji punktów.
 
Fizjologia i Patologia Narządów wewnętrznych ZangFu.
 
Substancje Ciała - fizjologia i patologia - (puls, język, twarz).
 
Praca z pacjentami.
 
SPOTKANIE V
 
10 NIEBIAŃSKICH PNI:
 
a/. Wyjaśnienie pojęć
 
b/. Opis cyklu transformacji Qi na poziomie Niebiańskim
 
c/. Manifestacja 10 Niebiańskich Pni u pacjentów. 
 
d/. Relacje pomiędzy poszczególnymi Pniami
 
e/. Analiza zaburzeń energetycznych i ich ekspresja u człowieka
 
f/. Wyznaczania energii na podstawie daty urodzenia - wyznaczanie wyzwań życiowych
 
e/. spersonalizowane zalecenia dla pacjenta
 
Badanie pulsu - 12 pozycji.
 
Punkty akupunkturowe oddziaływujące na Niebiańskie Pnie.
 
Praca z pacjentami.
 
SPOTKANIE VI
 
Najważniejsze punkty akupunkturowe meridianów Yin.

Nauka lokalizacji punktów. Praktyka stymulacji punktów.
 
 Zdrowie i Przyczyny chorób – ogólnie.
 
Przyczyny zaburzeń energetycznych: Emocje, Dieta, Klimat, Aktywności życia codziennego.
 
SPOTKANIE VII
 
6 warstw - 6 tchnień:
 
- Aspekty psychologiczne
 
- W energii urodzeniowej
 
- Fizjologia i patologia
 
- Shang Han i WenBin.
 
Tworzenie wykresu urodzeniowego.
 
Tworzenie całościowego wykresu Pulsu.
 
Praca z pacjentami - analiza pulsu i tworzenie wykresu tendencji urodzeniowych.
 
SPOTKANIE VIII
 
Tworzenie strategii terapeutycznej.
 
Sposoby doboru punktów akupunkturowych dla konkretnych sytuacji klinicznych.
 
Funkcje i terapia zaburzeń meridianów Luo, Dywergentnych i Ścięgnisto – Mięśniowych.
 
Praca z pacjentami.
 
SPOTKANIE IX
 
8 Meridianów Cudownych - fizjologia i patologia. Zastosowanie kliniczne.
 
Użycie Punktów otwarcia oraz punktów leżących na meridianach cudownych.
 
Praca z pacjentami.
 
SPOTKANIE X
 
Analiza i terapia pacjentów.

CZĘŚĆ II – max 10 uczestników
SPOTKANIA XI-XVI

 • Intensywna nauka diagnozy z pulsu.
 • Praca z pacjentami.
 • Tworzenie wykresów urodzeniowych i ich analiza.
 • Wyznaczania zaleceń życiowych w oparciu o puls i energię urodzeniową.
 • Docelowo 1student na 1 pacjenta.


 Czas trwania: Cz.I 10 spotkań, Cz.II 6 spotkań

Termin: START 11 - 12 marca 2024 godz. 8:30 - 14:00

Miejsce: Katowice, Hola Hotel, ul. Bytkowska 1A, sala silver

Inwestycja: 15000zł/ część I kursu /możliwość płatności ratalnej. W tym dostęp do materiałów online o wartości 10.000zł.

Szkolenie prowadzi
lek. Michał Richter

Rezerwacje
biuro@shifen.pl«    powrót
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij